επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Όδός Πατρόν 10, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου,
Τ.Κ. 11065, Λευκωσία - Κύπρος, CY2540
Τηλ: +357 22 486632
Φαξ: +357 22 484754
Email: sales@tomazou-furnishings.com